preloader
Zwaansvliet 5 Amsterdam

Anti snurk MRA Behandeling

Wilt u af van hevig snurken en de bijkomende klachten zoals vermoeidheid? Sensadent is gespecialiseerd in het behandelen van snurken en slaapapneu.

Snurken

Snurken is een fenomeen dat bij iedereen wel bekend is en als hinderlijk wordt ervaren. Hierbij wordt de onderkaak naar voren gepositioneerd. Minder bekend is dat het naast hinderlijk ook gevaarlijk kan zijn. Sommige personen die hevig snurken kunnen last hebben van ademstops tijdens hun slaap. Als deze pauzes minimaal 10 seconden duren spreken we van slaapapneu, wat letterlijk betekent “zonder lucht tijdens de slaap”.

Slaapapneu is een aanhoudende en erg vervelende aandoening. Zo kunt u overdag moe, slaperig of minder geconcentreerd zijn. Maar het kan ook ernstige gevolgen voor uw gezondheid hebben, zoals een verhoogde kans op o.a. diabetes, hart- en vaatziekten, hartritmestoornissen.

Bij de meeste vormen van slaapapneu wordt de luchtpijp geheel of gedeeltelijk afgesloten of geblokkeerd tijdens de slaap. Dit gaat gepaard met het dalen van het zuurstof gehalte van het bloed. Deze vorm wordt ook wel OSAS (Obstructief SlaapApneu Syndroom) genoemd en is goed te behandelen.

De behandeling

Een van de meest voorkomende, eenvoudige en minimaal invasieve behandelingen van OSAS is een kunststof beugel die ’s nachts over de tanden worden geplaatst, een Mandibulair Repositie Apparaat (MRA). Hierbij wordt de onderkaak iets naar voren gepositioneerd. Hierdoor wordt de luchtpijp verder geopend, zodat de verstoring van de luchtstroom bij het snurken wordt opgelost.
Sensadent is gespecialiseerd in snurk- en slaapapneu (OSAS) behandelingen. Wij zijn geaccrediteerd als Tandheelkundig Slaapgeneeskundige conform de kwaliteitseisen van de NVTS (Nederlandse Vereniging voor Tandheelkundige Slaapgeneeskunde).

Snurkt u, merkt u (of uw partner) dat u last heeft van ademstops tijdens de slaap en bent u regelmatig niet goed uitgerust als u in de ochtend wakker wordt, laat u dan onderzoeken op slaapapneu. Hiervoor maakt u eerst een afspraak met uw huisarts, die u zal doorverwijzen voor een slaaponderzoek. Een MRA wordt in de meeste gevallen volledig vergoed door uw verzekeraar.

Het is bij ons op één locatie, in het Medisch Centrum Zwaansvliet, mogelijk het volledige traject doorlopen om van uw slaapapneu af te komen. U bezoekt eerst de huisarts op de begane grond, die u vervolgens doorverwijst naar Slaapapneu Service op de eerste verdieping. Tenslotte bezoekt u Sensadent om de beugel aan te meten en te laten plaatsen.

Heb ik slaapapneu?

Doe een kleine test. Plan een consult in met onze MRA-tandarts indien u op onderstaande vragen 3 punten of meer scoort. Onze MRA-tandarts zorgt voor een verwijzing naar de KNO-arts voor een slaaponderzoek.
Snurkt u luid? Voelt u zich vaak moe, vermoeid of slaperig gedurende de dag?
Heeft iemand bij u gedurende het slapen ademstops opgemerkt?
Bent u ooit (of wordt u) behandeld voor hoge bloeddruk?
Is uw BMI (Body Mass Index) hoger dan 35?
Bent u boven de 50 jaar?
Is uw nekomtrek (boordmaat bij mannen) boven de 40?
MRA-3

Is MRA doeltreffend om mijn apneu en snurken tegen te gaan?

Sinds begin 20ste eeuw worden MRA's gemaakt. Sindsdien is er veel onderzoek gedaan naar de werking van de MRA en is de effectiviteit steeds verbeterd. Er wordt dus gebruik gemaakt van beproefde technieken. De MRA is inmiddels door de wetenschap bestempeld als de bewezen meest effectieve techniek. Bij 96% van de mensen met snurk/apneu klachten lost deze beugel het probleem op.
01. Wat voor soort snurkbeugels zijn er?
MRA verstelbare snurkbeugel, niet-verstelbare snurkbeugel. Afhankelijk van uw algehele gezondheid en gebitssituatie wordt bekeken welk soort snurkbeugel voor u van toepassing is.
02. Hoe kan ik mijn snurkbeugel het beste schoonhouden?
Dit is afhankelijk van het soort MRA-beugel. Alle soorten beugels kunt u schoonmaken met groene zeep of vloeibare antibacteriële handzeep. Het is zeer belangrijk dat u geen tandpasta gebruikt. Hier zit een schuurmiddel in wat niet goed is voor uw beugel.
03. Ik heb een kunstgebit. Kom ik in aanmerking voor een snurkbeugel.
Nee, helaas biedt alleen een kunstgebit te weinig verankering. Een MRA kan alleen gedragen worden op een eigen gebit of implantaatgedragen gebit.
04. Zit er garantie op de snurkbeugel? Alleen op de MRA-beugel zit 5 jaar garantie.
Een snurkbeugel heeft 5 jaar garantie. Uitzonderingen hierop zijn breuk door knarsen, laten vallen of kapot buigen. Ook wanneer de beugel niet meer past door een verandering in uw gebitssituatie of door aanpassingen aan de beugel door derden, vervalt de garantie op de MRA.
05. Zijn er bijwerkingen bij het behandelen van een MRA-beugel?
In het begin kan het zijn dat u last heeft van overmatige speekselvorming, gevoelige spieren, tanden en/of kaakgewrichten. Dit verdwijnt meestal een uur na het uitnemen van de beugel. Ook kan het zijn dat de boventanden en -kiezen ten opzichte van de ondertanden en –kiezen naar elkaar toe gaan staan in de loop van de jaren. Dit is de reden dat u elk jaar ter controle dient te komen bij de geaccrediteerde tandarts zodat als dit gebeurt wij dit tijdig kunnen zien en passende maatregelen kunnen treffen.