preloader
Zwaansvliet 5 Amsterdam

Service format – Brochures

Service format – Brochures

Heeft u last van bloedend of terugtrekkend tandvlees? Heeft u het idee dat uw tanden los staan? Of heeft u een aanhoudende slechte adem? Wij kunnen u helpen. Wacht niet te lang en neem contact op met uw tandarts voor een consult met onze parodontoloog.

Parodontolgie

Parodontologie is een medisch specialisme binnen de tandheelkunde dat zich richt op de steunweefsels van de tanden en kiezen: het kaakbot, het tandvlees en het ligamentum parodontale. In de parodontologie legt men zich toe op het behandelen van tandvleesontsteking (gingivitis) en parodontitis en het corrigeren van defecten na genezing hiervan.

Doordat tanden en kiezen niet goed genoeg gepoetst worden ontstaat tandplaque (het stroeve laagje wat je op je tanden voelt). De bacteriën in de plaque zorgen ervoor dat het tandvlees gaat ontsteken. De beginvorm van deze ontsteking noemen we gingivitis; het tandvlees is dan rood, gezwollen en bloedt gemakkelijk. Dit is de makkelijkste manier om zelf vast te stellen dat er iets mis is, want in dit stadium zijn de symptomen over het algemeen moeilijk herkenbaar.

Parodontitis

Door verbetering van de mondhygiëne, regelmatig tandartsbezoek en professionele gebitsreiniging kan blijvende schade in dit stadium nog voorkomen worden. Wanneer tanden of kiezen uiteindelijk los gaan staan, is het vaak al te laat.

Wanneer gingivitis niet behandeld wordt of niet opgemerkt wordt, kan op den duur de tandplaque zich vermeerderen en zich onder het tandvlees verbreiden. In het verdere verloop wordt er steeds meer aanhechting vernietigd en tast dit ook het omringende bot aan.

Deze aandoening wordt parodontitis genoemd, een chronische ziekte die het tandvlees en het bot rondom een tand aantast. “Parodontaal” betekend letterlijk: rond de tand. Parodontitis kan meerdere tanden of kiezen aantasten.

Risicofactoren die de ernst van de aandoening en de snelheid waarmee zij voortschrijdt, kunnen beïnvloeden zijn onder andere: roken, gebruik van bepaalde geneesmiddelen, stress, hormonale veranderingen en ongezonde voeding.

Een parodontoloog is een gespecialiseerde tandarts, die zich alleen nog maar bezighoudt met de diagnose en behandeling van ernstige parodontale aandoeningen en is de hoogte van de nieuwste technieken en methoden hieromtrent. Parodontologen die specifieke kennis en vaardigheid verworven hebben worden erkend door de Nederlandse Vereniging voor Parodontologie (NVvP) hieraan toevoegen. Uw tandarts kan u naar een parodontoloog verwijzen als er sprake is van ernstige parodontitis. Maar u hebt niet altijd een verwijzing nodig om een parodontoloog te raadplegen. In geval van twijfel kunt u altijd terecht bij uw tandarts.

Ongeveer 1 op de 3 mensen van boven de dertig heeft één of andere vorm van parodontitis. Recent onderzoek heeft bovendien een relatie gevonden tussen parodontale infectie en ernstige gezondheidsproblemen zoals hart- en vaatziektes, suikerziekte en vroeggeboortes van baby’s. 1 op de 2 vrouwen die zwanger is, heeft last van een zwangerschapsgingivitis.

Hoe merk ik dat ik parodontitis heb?

Bij ontstoken steunweefsel (parodontitis) kan het tandvlees rood, gezwollen en slap zijn. Het kan gaan bloeden bij aanraking, bijvoorbeeld bij het poetsen of bij het eten. Veelal treedt na verloop van tijd terugtrekking van het tandvlees op.
01. Waarom moet ik deze ontstekingsziekte (parodontitis) laten behandelen?
Uw tandvlees vormt de basis voor een goed en gezond gebit. Indien u uw tandvlees niet laat behandelen gaat uw ontsteking (parodontitis) steeds verder. Parodontitis is een sluimerend proces en kan lange tijd aanwezig zijn zonder opgemerkt te worden. Deze ontstekingsziekte kan uw algemene gezondheid schaden.
02. Is deze ontstekingsziekte (parodontitis) besmettelijk?
Patiënten met parodontitis moeten er rekening mee houden, dat bepaalde soorten bacteriën in de mond overdraagbaar zijn naar zowel de partner als het kind. Of deze besmetting tot parodontitis zal leiden is sterk afhankelijk van het individu en de vatbaarheid. Ook hier loopt u een verhoogd risico en is een regelmatige screening van het tandvlees ons advies.
03. Is er een relatie tussen de ontstekingsziekte (parodontitis) en roken?
Roken heeft een negatief effect op het tandvlees. Tijdens het roken worden schadelijke stoffen (zoals nicotine) deels opgenomen in het tandvlees. Met name de nicotine remt de natuurlijke afweer en vermindert een goede doorbloeding. Hierdoor ziet het tandvlees bleker en wordt de ontsteking vaak pas later ontdekt. Het resultaat van de behandeling bij rokers is doorgaans minder stabiel en succesvol en blijft daardoor meer zorg vragen.