preloader
Zwaansvliet 5 Amsterdam

Test

Test

Een gezonde mond en een mooi gebit beginnen bij preventie. Preventie is vooral gericht op het voorkomen van cariës (gaatjes) en tandvleesproblemen.

Preventief

U kent vast het gezegde ‘voorkomen is beter dan genezen’. Dat geldt ook voor uw gebit. Enkele belangrijke aspecten zijn; op de juiste manier poetsen, flossen, stokeren en/of ragen, een goed eetpatroon en regelmatige controle van uw gebit door uw tandarts.
Ook een regelmatig bezoek aan de mondhygiëniste voor een gebitsreiniging, mondhygiëne-instructie en nazorg dragen bij aan een goede mondgezondheid en helpen u problemen te voorkomen. Met goed onderhoud voorkomt u langdurige of ingrijpende behandelingen. Bij Sensadent is een mondhygiëniste werkzaam binnen de praktijk, u hoeft daarom niet te worden doorverwezen.

Restauratief

Als er problemen aan uw gebit zijn geconstateerd en behandeling noodzakelijk is dan bespreekt uw tandarts dit met u. Voor aanvang van de voorgestelde behandeling wordt u ten minste mondeling voorgelicht over o.a. te verwachten resultaten, de eventuele risico´s, de duur en de kosten van de behandeling(en). Bij uitgebreide behandelingen wordt er vooraf een behandelplan/begroting opgesteld.
Een uitgebreid persoonlijke behandelplan wordt opgesteld op basis van een individueel gesprek en een grondig mondonderzoek, eventueel ondersteund door röntgendiagnostiek en/of laboratorium onderzoek. Hierbij wordt natuurlijk zoveel als mogelijk rekening gehouden met alle, aan de patiënt gerelateerde factoren welke invloed kunnen hebben op de mondgezondheid zoals bijvoorbeeld; de algemene gezondheid, levensgewoontes, mondhygiënegedrag, mondgewoontes (tandenknarsen en/of -klemmen), lichamelijke beperkingen, de (huidige) levensomstandigheden en natuurlijk de financiële omstandigheden.

Wat wij bieden aan algemene preventieve en restauratieve tandheelkunde?

Periodieke controle (eventueel d.m.v. röntgendiagnostiek)
Mondhygiëne advies en behandelingen
Verhelpen van (acute) pijnklachten
Restauratie van caviteiten (gaatjes)
Wortelkanaalbehandelingen
Kroon- en brugwerk
(Partiële) prothese werk (gedeeltelijk / volledig kunstgebit)
sin título-92-min

Biologisch Tandheelkunde

In de biologische tandheelkunde wordt gewerkt met materialen die minder chemicaliën bevatten en vriendelijker voor het lichaam zijn.
01. Wat houdt biologische tandheelkunde in?
In de biologische tandheelkunde wordt gewerkt met materialen die minder chemicaliën bevatten en vriendelijker voor het lichaam zijn. Zo wordt er nooit gewerkt met amalgaam maar worden alle vullingen van speciaal composiet of porselein gemaakt. Deze witte materialen zijn een stuk veiliger. Er worden alleen composietmaterialen van de hoogste kwaliteit gebruikt waar mensen zelden tot nooit allergisch voor kunnen zijn.
02. Biedt Sensadent biologische tandheelkunde?
Ja, Sensadent biedt biologische tandheelkunde. Sensadent is altijd bewust omgegaan met duurzaamheid en milieuverontreiniging. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld geen amalgaamvullingen. Wij geloven in een verband tussen mondgezondheid en algehele lichamelijke gezondheid en dit is een van onze kernwaarden. De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor een vorm van tandheelkunde die deze, en andere normen en waarden uitdraagt en bevordert: biologische tandheelkunde. Dit past in de trend van een toename van patiënten met een biologische levensstijl. Sensadent heeft tandartsen die volgens de protocollen van de biologische tandheelkunde werkt, en u kunt hiernaar vragen.
03. Wordt biologische tandheelkunde ook gedekt door de verzekering?
Alle reguliere behandelingen die uitgevoerd worden door een biologische tandarts worden onder dezelfde voorwaarden vergoed door de verzekering als die van elke tandarts in Nederland. De tandarts overlegt altijd vooraf met u mochten bepaalde behandelingen niet in aanmerking komen voor vergoeding.