preloader
Zwaansvliet 5 Amsterdam

Klachtenbehandeling

Klachtenbehandeling

Heeft u klachten? Wij vinden het fijn als u dit ons laat weten.

Bij Sensadent Tandartsen kunt u erop vertrouwen dat wij ons 100% inzetten voor onze cliënten. Wij gaan er niet van uit, maar soms kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de manier waarop u bent behandeld. Wij waarderen het als u ons dit dan vertelt, want wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent.

Sensadent Tandartsen streeft naar voortdurende verbetering van onze zorg- en dienstverlening. Door het delen van uw ervaring geeft u ons de mogelijkheid om te leren van uw klacht en onze zorg blijvend te verbeteren.

Uiteraard bespreken wij samen ook hoe wij uw klacht het beste kunnen oplossen. Een luisterend oor en een verhelderend gesprek met uw tandarts kan vaak al de oplossing zijn.

01. Ik heb een klacht over mijn behandeling.
U kunt uw opmerking, suggestie of klacht direct kenbaar maken bij uw behandelaar of de praktijkmanager. Wij gaan hier uiteraard vertrouwelijk mee om en gaan met u in gesprek om de klacht te verhelpen. U kunt ook het klachtenformulier online invullen. Vervolgens neemt onze praktijkmanager contact op met u, en zal zij samen met u en de verantwoordelijke betrokkenen de zaak bespreken.
02. Klachtenregeling
Mochten wij onverhoopt samen niet tot een oplossing komen, dan is het een geruststelling om te weten dat Sensadent Tandartsen is aangesloten bij onze beide tandheelkundige brancheorganisaties, ANT en KNMT. Beide organisaties hebben een kosteloze klachtenregeling voldoet aan de eisen die de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) aan iedere zorgverlener stelt en door de Consumentenbond goedgekeurd. De organisaties proberen de klacht voor u op te verhelpen door te bemiddelen tussen u en uw tandarts, of zij kunnen besluiten om uw klacht ter beoordeling voor te leggen aan een klachtenonderzoekscommissie. Meer informatie kunt u opvragen bij de KNMT (www.knmt.nl) en de ANT (www.ant-online.nl). Voor een persoonlijk advies of informatie kunt u contact opnemen met het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP), 0900 20 25 012 (€ 0,90p.m.) U kunt uw klacht ook voorleggen aan het Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT) waar Sensadent Tandartsen staat ingeschreven.
03. Geschillencommissie
Mocht uw klacht ook na tussenkomst van een van de organisaties nog niet naar tevredenheid zijn opgelost, dan kunt u zich wenden tot de Geschilleninstantie Mondzorg. Voor behandeling door de Geschilleninstantie Mondzorg is €75,- griffiegeld verschuldigd