preloader
Zwaansvliet 5 Amsterdam

Tarieven

Tarieven

Tarieven 2020

a. Diagnostisch onderzoek
C11 Periodieke controle € 22,16
C13 Probleemgericht consult € 22,16
b. Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen
C22 Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen € 22,16
C28 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan € 104,95
C29 * Studiemodellen t.b.v. behandelplan € 29,15
C65 Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak € 58,31
c. Toeslagen en diversen
C80 Mondzorg aan huis € 17,49
C84 Voorbereiding behandeling onder algehele narcose € 46,65
C85 Weekendbehandeling € 22,16
C86 Avondbehandeling € 22,16
C87 Nachtbehandeling € 22,16

.

X10 Kleine röntgenfoto € 16,33
X21 Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto € 68,77
X23 Beoordelen kaakoverzichtsfoto € 25,66
X26 Maken meerdimensionale kaakfoto € 58,31
X11 Beoordelen kleine röntgenfoto € 12,24
X22 Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandenloze kaak € 69,97
X24 Schedelfoto € 31,49
X26 Beoordelen meerdimensionale kaakfoto € 58,31
M01 Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten € 13,07
M32** Eenvoudig bacteriologisch -of enzymatisch onderzoek € 17,49
M03 Gebitsreiniging, per vijf minuten € 13,07
M80 Behandeling van witte vlekken, eerste element € 50,73
M40 Fluoridebehandeling € 14,58
M02 Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten € 13,07
M61* Mondbeschermer € 26,24
M05 Beslijpen en/of behandelen melkelement € 26,24
M81 Behandeling van witte vlekken, volgend element € 27,99
M30 Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament € 5,83
A15 Oppervlakte verdoving € 7,58
A20 Behandeling onder algehele narcose of sedatie kostprijs
A10 Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving € 14,58
B10 Introductie roesje (lachgassedatie) € 29,15
B12 Overheadkosten roesje (lachgassedatie) € 36,66
B11 Toediening roesje (lachgassedatie) € 29,15
V80 * Wortelkanaalstift € 20,41
V15 Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal € 69,97
V71 Eénvlaksvulling amalgaam € 24,49
V83 Drievlaksvulling glasionomeer/ glascarbomeer/ compomeer € 62,39
V35 Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting € 14,58
V73 Drievlaksvulling amalgaam € 50,73
V91 Eénvlaksvulling composiet € 46,65
V50 Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje € 11,66
V81 Eénvlaksvulling glasionomeer/ glascarbomeer/ compomeer € 36,15
V93 Drievlaksvulling composiet € 72,88
V30 Fissuurlak, eerste element € 26,24
V72 Tweevlaksvulling amalgaam € 39,07
V84 Meervlaksvulling glasionomeer/ glascarbomeer/ compomeer € 82,80
V85 * Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element € 8,75
V40 Het polijsten van oude vullingen, het beslijpen van oude vullingen, behandeling van gevoeligetandhalzen en applicatie van medicament € 5,83
V74 Meervlaksvulling amalgaam € 71,13
V92 Tweevlaksvulling composiet € 61,22
V70 * Parapulpaire stift € 11,66
V82 Tweevlaksvulling glasionomeer/ glascarbomeer/ compomeer € 50,73
V94 Meervlaksvulling composiet € 93,29
a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning
E01 Wortelkanaalbehandeling consult € 22,16
E02 Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult € 40,82
E03 Consult na tandheelkundig ongeval € 32,07
b. Wortelkanaalbehandeling
E60 * Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel € 46,65
E04 Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten € 47,90
E13 Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal € 104,95
E14 Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen € 151,60
E16 Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen € 198,24
E17 Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen € 244,89
E85 Elektronische lengtebepaling € 14,58
E19 Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting € 17,49
E66 Wortelkanaalbehandeling van melkelement € 46,65
E51 Verwijderen van kroon of brug € 34,98
E52 Moeilijke wortelkanaalopening € 29,15
E53 Verwijderen van wortelstift € 40,82
E54 Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal € 29,15
E55 Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal € 29,15
E56 Voortgezette behandeling met iatrogene schade € 40,82
E57 Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie € 29,15
E61 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting € 81,63
E62 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting € 52,48
E63 * Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal € 43,73
E64 Afsluiting van open wortelpunt € 46,65
E77 Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal € 58,31
E78 Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal € 29,15
E90 ** Inwendig bleken, eerste zitting € 46,65
E95 ** Inwendig bleken, elke volgende zitting € 17,49
E97 * ** Uitwendig bleken per kaak € 72,88
E40 Directe pulpa-overkapping € 29,15
E42 Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval € 11,66
E43 * Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval € 23,32
E44 Verwijderen spalk € 5,83
E45 Aanbrengen rubberdam € 11,66
E31 Snij-/hoektand € 116,61
E32 Premolaar € 163,26
E33 Molaar € 209,91
E34 * Aanbrengen retrograde vulling € 23,32
E36 * Het trekken van een element met re-implantatie € 81,63
E37 Kijkoperatie € 69,97
E86 Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling € 78,71
E87 Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling € 58,31
a. Inlays en kronen
R08 * Eenvlaks composiet inlay € 69,97
R09 * Tweevlaks composiet inlay € 134,11
R10 * Drievlaks composiet inlay € 174,92
R11 * Eenvlaksinlay € 104,95
R12 * Tweevlaksinlay € 163,26
R13 * Drievlaksinlay € 233,23
R14 Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties € 29,15
R24 * Kroon € 256,55
R29 * Confectiekroon € 52,48
R31 Opbouw plastisch materiaal € 58,31
R32 * Gegoten opbouw, indirecte methode € 58,31
R33 * Gegoten opbouw, directe methode € 116,61
b. Brugwerk
R40 * Eerste brugtussendeel € 174,92
R45 * Toeslag bij een conventionele brug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel € 87,46
R46 * Brugverankering, per anker € 58,28
R49 Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen € 145,77
R50 * Metalen fixatiekap met afdruk € 29,15
R55 * Gipsslot met extra afdruk € 29,15
R60 * Plakbrug zonder preparatie € 116,61
R61 * Plakbrug met preparatie € 174,92
R65 Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel € 40,82
R66 Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee € 23,32
c. Restauraties diversen
R70 Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker € 64,14
R71 * Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond € 64,14
R74 * Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties € 23,32
R75 * Opnieuw vastzetten plakbrug € 58,31
R76 Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon € 29,15
R77 Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element € 29,15
d. Schildje van keramiek of kunststof
R78 * ** Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie € 69,97
R79 * ** Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie € 116,61
e. Temporaire voorzieningen
R80 * Temporaire, eerste voorziening € 29,15
R90 * Gedeeltelijk voltooid werk Naar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren.
R85 * Temporaire, volgende voorziening € 11,60
a. Pijn en bewegingsstoornissen (Orofaciale Pijn en Disfunctie, OPD)
G21 Functieonderzoek kauwstelsel € 104,95
G22 Verlengd onderzoek OPD € 209,91
G23 Spieractiviteitsmeting en registratie € 93,29
G1 Consult OPD-therapie A (niet- complex) € 61,22
G41 Consult OPD-therapie A (nietcomplex) € 61,22
G62 * Stabilisatieopbeetplaat € 157,43
G68 * Reparatie stabilisatieopbeetplaat met afdruk € 46,65
G47 Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie A € 69,97
G43 * Consult OPD-therapie B (complex) € 117,78
G44 Therapeutische injectie € 64,14
G46 Consult voor instructie geïndividualiseerde apparatuur (eenmalig) € 46,65
G48 Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie B € 116,61
b. Beetregistraties
G10 Niet-standaard beetregistratie € 87,46
G11 Scharnierasbepaling € 87,46
G12 Centrale relatiebepaling € 81,63
G13 Protrale/laterale bepalingen € 58,31
G14 Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie € 524,77
G16 Therapeutische positiebepaling € 29,15
G20 Beetregistratie intra-oraal € 58,31
G15 Toeslag voor het behouden van beethoogte € 29,15
G65* Indirect planmatig inslijpen € 320,69
G69* Beetbeschermingsplaat € 64,14
c. Snurk- en slaapstoornisbeugel
G71 * Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) € 291,54
G72 Controlebezoek MRA € 29,15
G73 * Reparatie MRA met afdruk € 46,65
a. Onderdeel A
H11 Trekken tand of kies € 43,73
H16 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant € 32,65
H21 Kosten hechtmateriaal € 6,06
H26 Hechten weke delen € 64,14
H50 Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling € 58,31
H55 Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling € 17,49
b. Onderdeel B
H60 Marsupialisatie € 81,63
H65 Primaire sluiting € 157,43
H70 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak € 81,63
H75 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak € 157,43
H80 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak € 110,78
H85 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak € 186,58
H90 Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B € 58,31
H33 Hemisectie of a molar € 69,97
H35 Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap € 69,97
H40 Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak € 52,48
H41 Verwijderen van het lipbandje of tongriempje € 34,98
H42 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting € 69,97
H43 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting € 93,29
H44 Primaire antrumsluiting € 64,14
H59 Behandeling kaakbreuk, per kaak € 81,63
P60 Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit € 34,98
P65 Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit € 29,15
P17 Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur € 58,31
P10 * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen € 87,46
P15 * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen € 174,92
P16 Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 64,14
P18 Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 17,49
P34 * Frame kunstgebit, 1-4 elementen € 239,06
P35 * Frame kunstgebit, 5-13 elementen € 326,52
P31 * Wortelkap met stift € 145,77
P32 Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls € 87,46
P33 Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling € 58,31
P40 Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element € 14,58
P45 * Noodkunstgebit € 116,61
a. Volledig kunstgebit
P21 * Volledig kunstgebit bovenkaak € 174,92
P25 * Volledig kunstgebit onderkaak € 233,23
P30 * Volledig kunstgebit boven- en onderkaak € 379,00
P36 Individuele afdruk zonder randopbouw € 29,15
P14 Individuele afdruk met randopbouw € 64,14
P37 Frontopstelling in aparte zitting € 34,98
P27 Reoccluderen € 58,31
P28 Naregistratie en remounten € 58,31
P38 Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur € 64,14
P39 Toeslag voor bepaling neutrale zone € 87,46
P41 Toeslag voor relinen van alginaatafdruk € 29,15
P42 Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling € 29,15
P43 Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen € 34,98
P29 Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit € 45,65
P06 Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak € 40,82
P01 * Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak € 40,82
P02 * Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak € 87,46
P03 Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak € 58,31
P04 * Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw, per kaak € 87,46
P70 * Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak € 163,26
P07 * Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak € 17,49
P08 * Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak € 46,65
P56 Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit, per kaak € 40,82
P51 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak € 40,82
P52 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak € 87,46
P53 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak € 58,31
P54 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, direct met randopbouw, per kaak € 87,46
P57 * Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak € 17,49
P58 * Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, met afdruk, per kaak € 46,64
P78 * Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk, per kaak € 46,64
P79 * Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk, per kaak € 46,64
a. Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen
T11 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus €154,51
T12 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus €169,09
T21 Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element € 31,49
T22 Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, per element € 23,32
T31 Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling € 90,38
T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling €104,95
T33 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling € 46,65
T41 Beperkt consult parodontale nazorg € 61,22
T42 Consult parodontale nazorg € 88,63
T43 Uitgebreid consult parodontale nazorg €117,78
T44 Complex consult parodontale nazorg €156,85
T60 Evaluatieonderzoek met pocketstatus €154,51
T61 Evaluatieonderzoek met parodontiumstatus €169,09
T70 Flapoperatie tussen 2 elementen €189,50
T71 Flapoperatie, per sextant (één zesde deel) €291,54
T72 Flapoperatie uitgebreid, per sextant (één zesde deel) €349,84
T73 Directe postoperatieve zorg, kort € 58,31
T74 Directe postoperatieve zorg, uitgebreid €156,85
T75 Postoperatief evaluatieonderzoek met parodontiumstatus €151,60
T76 Tuber- of retromolaarplastiek € 72,88
b. Parodontologie in overige situaties (niet vallend onder onderdeel a)
T80 Tandvleestransplantaat €125,36
T81 Tuber- of retromolaarplastiek €102,04
T82 Tandvleescorrectie, per element € 55,39
T83 Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel) €145,77
T84 * Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel) €349,84
T85 * Aanbrengen regeneratiemateriaal als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element €116,61
T86 Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal €189,50
T87 Kroonverlenging per element €189,50
T88 Kroonverlenging per sextant €349,84
T89 Directe postoperatieve zorg, kort € 58,31
T90 Directe postoperatieve zorg, uitgebreid €156,85
T91 Pocketregistratie €34,98
T92 Parodontiumregistratie €69,97
T93** Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling €40,82
T94 Behandeling tandvleesabces €78,71
T57 * Toepassing lokaal medicament €62,97
T95 * (Draad)Spalk €23,32
T96 Uitgebreide Voedingsanalyse
J98 Overheadkosten pre-implantologische chirurgie € 99,68
J97 Overheadkosten implantaten € 176,13
a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning
J01 Initieel onderzoek implantologie € 64,67
J02 * Verlengd onderzoek implantologie € 99,49
J03 * Proefopstelling € 134,31
J05 Implantaatpositionering op grond van CT-scan € 44,77
b. I Pre-implantologische chirurgie
J09 * Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft € 238,77
J10 * Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting € 149,23
J11 Prepareren donorplaats € 134,31
J12 * Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft € 144,26
J13 * Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting € 69,64
J07 Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik of toeslag kosten inzetstukken van een Implant Removal Set voor eenmalig gebruik Kostprijs
b. II Pre- en per-implantologische chirurgie: diversen
J06 Vrijleggen foramen mentale € 29,85
J15 * Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft € 84,57
J17 * Aanvullende ophoging bodem bijholte € 129,34
J18 * Ophoging bodem bijholte orthograad € 59,69
J19 Toeslag esthetische zone € 63,56
c. Implantologische chirurgie
J20 Plaatsen eerste implantaat, per kaak € 227,33
J23 * Plaatsen eerste tandvleesvormer (healing abutment) € 74,62
J26 Moeizaam verwijderen implantaat € 164,16
J27 Vervangen eerste implantaat € 227,33
J29 Plaatsen volgende tandvleesvormer (healing abutment) € 35,32
J36 Verwijderen implantaat € 32,83
J37 Vervangen volgend implantaat € 94,02
J39 Uitvoeren autotransplantaat € 298,47
d. Diversen
J32 * Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef € 114,41
J33 Kosten implantaat € 319,50
J34 Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting € 9,95
J35 Grondig submucosaal reinigen implantaat € 23,32
J87* Tijdelijke kroon op immediaat geplaatst implantaat € 258,67
J08* Aanbrengen botvervangers in extractie wond € 19,90
J30 Bindweefseltransplantaat, eerste € 98,97
e. Mesostructuur
J45 * Plaatsen eerste drukknop € 119,39
J41 * Plaatsen elke volgende drukknop € 34,82
J42 * Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak € 203,95
J43 * Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak € 64,67
J44 * Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon € 24,87
f. Prothetische behandeling na implantaten
J50 * Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit € 512,37
J51 * Onder-klikgebit € 333,29
J52 * Boven-klikgebit € 333,29
J53 * Omvorming klikgebit € 99,49
J54 * Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten € 129,34
J55 * Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten € 149,23
J56 * Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten € 174,10
J57 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten € 84,57
J58 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten € 109,44
J59 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten € 134,31
g. Nazorg implantologie
J60 Specifiek consult nazorg implantologie € 54,72
J61 Uitgebreid consult nazorg implantologie € 89,54
h. Prothetische nazorg
J70 * Opvullen zonder staafdemontage € 139,28
J71 * Opvullen met staafdemontage op twee implantaten € 174,10
J72 * Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten € 198,98
J73 * Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 223,85
J74 * Reparatie zonder staafdemontage € 54,72
J75 * Reparatie met staafdemontage op twee implantaten € 104,46
J76 * Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten € 129,34
J77 * Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 154,21
J78 * Verwijderen én vervangen drukknop € 24,87
i. Ketenzorg implantologie
J80 Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit € 506,40
U25* Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in de Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten €13,28
U05* Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten €15,32
U35* Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten
Z10 * Abonnement categorie A per maand € 7,58
Z30 * Abonnement categorie C per maand € 15,74
Z50 * Abonnement categorie E per maand € 23,32
Z20 * Abonnement categorie B per maand € 11,66
Z40 * Abonnement categorie D per maand € 19,24
Z60 * Abonnement categorie F per maand € 6,41
Y01 Informatieverstrekking, per vijf minuten € 13,28
Y02 Onderlinge dienstverlening Maximum