preloader
Zwaansvliet 5 Amsterdam

Onze Werkwijze

Onze Werkwijze

Uw tevredenheid staat bij Sensadent Tandartsen voorop. Tevredenheid is volgens ons niet het resultaat van één behandeling, maar van een duurzame relatie en consistente kwaliteit van elke behandeling. Om u zo goed mogelijk te kunnen behandelen, nemen wij de tijd voor u en werken wij volgens een zelf ontwikkelde procedure.

Stap 1 - Inschrijven

Als u uw keuze heeft gemaakt, schrijft u zich allereerst in bij Sensadent. Inschrijven kan zowel online als telefonisch. Sensadent neemt vervolgens contact met u op voor het maken van een eerste afspraak, het intakegesprek. U dient het volgende in ieder geval mee te nemen:

Geldig legitimatiebewijs
Geldig verzekeringsbewijs (zorgpasje)
Uw oude patiëntgegevens (door u op te vragen bij uw huidige/vorige tandarts)
Eventuele medicatielijst (desgewenst verkrijgbaar bij uw apotheek)
Uitgeprinte en ingevulde Algemene Gezondheidsanamnese (meegezonden)

Uw wordt verzocht bij het eerste consult 15 minuten eerder aanwezig te zijn ,voor een kennismaking met de praktijk en uw behandelaars, het voltooien van uw inschrijving, het maken van een leuke foto en het verwerken van de documenten.

sin_titulo-26---kopie

Stap 1 - Inschrijven

Als u uw keuze heeft gemaakt, schrijft u zich allereerst in bij Sensadent. Inschrijven kan zowel online als telefonisch. Sensadent neemt vervolgens contact met u op voor het maken van een eerste afspraak, het intakegesprek. U dient het volgende in ieder geval mee te nemen:

Geldig legitimatiebewijs
Geldig verzekeringsbewijs (zorgpasje)
Uw oude patiëntgegevens (door u op te vragen bij uw huidige/vorige tandarts)
Eventuele medicatielijst (desgewenst verkrijgbaar bij uw apotheek)
Uitgeprinte en ingevulde Algemene Gezondheidsanamnese (meegezonden)

Uw wordt verzocht bij het eerste consult 15 minuten eerder aanwezig te zijn ,voor een kennismaking met de praktijk en uw behandelaars, het voltooien van uw inschrijving, het maken van een leuke foto en het verwerken van de documenten.

sin título-26 - kopie
sin_titulo-119-min

Stap 2 - Intake gesprek

Het intakegesprek is altijd vertrouwelijk en 1-op-1 met uw tandarts, en niet met iemand anders. Immers, de tandarts kan het beste beoordelen hoe u te behandelen en kan u ook het beste informeren en u op uw gemak stellen.

Om een duidelijk beeld te krijgen van uw algehele gezondheid, bespreken wij tijdens het intakegesprek uw algemene gezondheidsanamnese en uw medicatielijst.

Door middel van de daaropvolgende tandheelkundige anamnese krijgt de tandarts een indruk van de staat van uw gebit. Vervolgens worden er tijdens het consult twee röntgenfoto’s (detailopnamen) van de kiezen gemaakt en een grote kaakoverzichtsfoto. Als laatste verricht de tandarts een mondonderzoek. Dit is een uitgebreide controle, waarin de toestand van onder andere het tandvlees, het kaakbot, cariës (gaatjes), occlusie (dichtbijten) en de articulatie (kauwen). Bij kinderen onderzoekt de tandarts ook de ontwikkeling en de groei van het melk- of wisselgebit.

Stap 2 - Intake gesprek

Het intakegesprek is altijd vertrouwelijk en 1-op-1 met uw tandarts, en niet met iemand anders. Immers, de tandarts kan het beste beoordelen hoe u te behandelen en kan u ook het beste informeren en u op uw gemak stellen.

Om een duidelijk beeld te krijgen van uw algehele gezondheid, bespreken wij tijdens het intakegesprek uw algemene gezondheidsanamnese en uw medicatielijst.

Door middel van de daaropvolgende tandheelkundige anamnese krijgt de tandarts een indruk van de staat van uw gebit. Vervolgens worden er tijdens het consult twee röntgenfoto’s (detailopnamen) van de kiezen gemaakt en een grote kaakoverzichtsfoto. Als laatste verricht de tandarts een mondonderzoek. Dit is een uitgebreide controle, waarin de toestand van onder andere het tandvlees, het kaakbot, cariës (gaatjes), occlusie (dichtbijten) en de articulatie (kauwen). Bij kinderen onderzoekt de tandarts ook de ontwikkeling en de groei van het melk- of wisselgebit.

sin título-119-min

Stap 3 - Opstellen behandelplan

Op basis van het eerste consult, stelt de tandarts zorgvuldig een op maat gemaakt persoonlijk behandelplan op. De tandarts bespreekt dit plan altijd met de patiënt, alvorens te starten met behandelen. Wij behandelen zoals we zelf ook behandeld willen worden. Wij nemen de tijd voor u en geven graag gehoor aan uw persoonlijke wensen. Wij adviseren eerlijk en vrijblijvend, u bepaalt zelf of u de behandeling inzet.

In het gesprek met je tandarts over het behandelplan komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde

Beschrijving van de aandoening(en)
Geldig verzekeringsbewijs (zorgpasje)
Periode tussen onderzoeken en behandelingen
Kosten van de behandeling
Toestemming voor behandeling
Toestemming voor informatieverstrekking aan derden (indien nodig)
praktijk stoel - 2

Stap 3 - Opstellen behandelplan

Op basis van het eerste consult, stelt de tandarts zorgvuldig een op maat gemaakt persoonlijk behandelplan op. De tandarts bespreekt dit plan altijd met de patiënt, alvorens te starten met behandelen. Wij behandelen zoals we zelf ook behandeld willen worden. Wij nemen de tijd voor u en geven graag gehoor aan uw persoonlijke wensen. Wij adviseren eerlijk en vrijblijvend, u bepaalt zelf of u de behandeling inzet.

In het gesprek met je tandarts over het behandelplan komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde

Beschrijving van de aandoening(en)
Geldig verzekeringsbewijs (zorgpasje)
Periode tussen onderzoeken en behandelingen
Kosten van de behandeling
Toestemming voor behandeling
Toestemming voor informatieverstrekking aan derden (indien nodig)
sin_titulo-84-min

Stap 4 - Behandeling

De eerste behandeling kan best spannend zijn voor veel patiënten. De tandarts neemt daarom bij de eerste behandeling altijd een beetje extra tijd om de behandeling uit te leggen en de regels, protocollen en richtlijnen toe te lichten. Meestal gaat de eerste behandeling ook gepaard met een bezoek aan de mondhygiënist, die dan ook even tijd heeft om kennis te maken met u. Deze behandelaars zijn in principe ook uw behandelaars tijdens het gehele traject, tenzij u anders wenst, of u een spoed- of pijnklacht heeft.

Wij committeren ons aan kwaliteit, in de praktijk, in de personen, en dus ook in de behandeling. Bij onze behandelingen gebruiken wij daarom de meest geavanceerde apparatuur en hoogwaardige materialen die het mogelijk maken om uw gebit volgens de meest recente technieken duurzaam en op esthetisch verantwoorde wijze te herstellen.

Onze behandelaars adviseren het gebruik van de beste materialen. Let op: dit hoeft niet altijd het duurste te zijn. Patiënten hebben de vrije keuze om een advies op te volgen. Wenst u het gebruik van een alternatief, dan zullen wij net zo hard ons best doen, en u de verschillen uitleggen.

Stap 4 - Behandeling

De eerste behandeling kan best spannend zijn voor veel patiënten. De tandarts neemt daarom bij de eerste behandeling altijd een beetje extra tijd om de behandeling uit te leggen en de regels, protocollen en richtlijnen toe te lichten. Meestal gaat de eerste behandeling ook gepaard met een bezoek aan de mondhygiënist, die dan ook even tijd heeft om kennis te maken met u. Deze behandelaars zijn in principe ook uw behandelaars tijdens het gehele traject, tenzij u anders wenst, of u een spoed- of pijnklacht heeft.

Wij committeren ons aan kwaliteit, in de praktijk, in de personen, en dus ook in de behandeling. Bij onze behandelingen gebruiken wij daarom de meest geavanceerde apparatuur en hoogwaardige materialen die het mogelijk maken om uw gebit volgens de meest recente technieken duurzaam en op esthetisch verantwoorde wijze te herstellen.

Onze behandelaars adviseren het gebruik van de beste materialen. Let op: dit hoeft niet altijd het duurste te zijn. Patiënten hebben de vrije keuze om een advies op te volgen. Wenst u het gebruik van een alternatief, dan zullen wij net zo hard ons best doen, en u de verschillen uitleggen.

sin título-84-min

Stap 5 - Nazorg en controle

De tandarts staat u graag te woord als u een vraag, opmerking of klacht heeft over uw behandeling. Want een behandeling is niet een eindpunt en een behandelplan is niet statisch. Uw gebit kan veranderen door leeftijd, gebrek aan onderhoud, het gebruik van medicatie en andere oorzaken. Uw tandarts monitort de staat van uw gebit en past het behandelplan aan indien nodig. Daarom vinden wij het belangrijk dat onze patiënten minimaal twee keer per jaar op controle komen en ook hun gebit professioneel laten reinigen door de mondhygiënist. De frequentie van controlebezoeken en gebitsreiniging wordt ook opgenomen in het behandelplan.

sin título-117

Stap 5 - Nazorg en controle

De tandarts staat u graag te woord als u een vraag, opmerking of klacht heeft over uw behandeling. Want een behandeling is niet een eindpunt en een behandelplan is niet statisch. Uw gebit kan veranderen door leeftijd, gebrek aan onderhoud, het gebruik van medicatie en andere oorzaken. Uw tandarts monitort de staat van uw gebit en past het behandelplan aan indien nodig. Daarom vinden wij het belangrijk dat onze patiënten minimaal twee keer per jaar op controle komen en ook hun gebit professioneel laten reinigen door de mondhygiënist. De frequentie van controlebezoeken en gebitsreiniging wordt ook opgenomen in het behandelplan.